Tikintinin vəziyyəti

Növbə Tikintinin statusu Verilmə tarixi Verilmə tarixi Və status
Bül-bül prospekti, 25 layihədə təhvil vermə tarixi bilinmir layihədə